Правильник Впоряду ч.1
Поняття команди пластового впоряду
Зімкнуті лади
Основні постави пластового впоряду
Привітання в Пласті
Впоряд на місці

 

 

 

Поняття команди пластового впоряду

 

Впоряд – засіб, побудований за принципом військового підпорядкування, що координує поведінку окремих осіб чи відділів для здійснення спільних завдань. Впоряд вимагає повного підпорядкування провіднику в межах визначених команд. В Пласті впоряд є одним з самовиховних засобів, призначенням якого є плекання естетики та творення організму.

Команда (наказ) – сигнал до виконання відповідної дії (подається голосом, свистком, рухом руки тощо).

Кожна команда пластового впоряду складається з двох або трьох частин:

§ вказівної (вказує на особу чи відділ, що має виконати наступні команди)

§ підготовчої (вказує на зміст команди)

§ виконавчої (вимагає негайного і чіткого виконання всієї команди).

 

Підготовчу частину команди інструктор (провідник, бунчужний) виголошує з наростаючою інтонацією, видовжуючи склад чи склади команди.

Виконавчу частину  - різко і підвищеним голосом. Видовжена частина підготовчої команди дає нагоду зорієнтуватись, яка це команда, підготуватись до її виконання. Різка виконавча частина наказує чітко і правильно виконати всю команду.

Винятками є ті команди, що не поділяються на частини. Вони виголошуються неподільно, як виконавча частина.

§ ПОЗІР

§ СВОБІДНО

§ РОЗХІД

§ ВЕРНИСЬ

§ ПРЯМУЙ