Правильник Впоряду ч.1
Поняття команди пластового впоряду
Зімкнуті лади
Основні постави пластового впоряду
Привітання в Пласті
Впоряд на місці

 

 

 

Впоряд на місці
 • ПОЗІР (ПОЗІР)

Це підготовча команда, чи радше заклик, що змушує пластунів звернути увагу на провідника, що виголосив цю команду. Команда “позір” дає змогу пластунам підготуватися до виконання наступної команди (наприклад “ЗБІРКА” чи “СТРУНКО”), особливо коли б тяжко було їм негайно її виконати (напр. пластуни сидять при столі, грають гру, ставлять щоглу). На цю комнаду пластуни якнайшвидше лишають те, чим займалися, і у вільній поставі (але без розмов чи зайвого руху), готові до наступної команди, звертають свій погляд на провідника. Як  і при виголошенні інших впорядових команд, провідник виголошує “позір” стоячи сам на струнко.

Можна використовувати цю команду і як заклик до уваги чи тиші.

 

 • ЗБІРКА (ЗБІРКА)

На команду „Збірка” пластуни, рухаючись бігом, шикуються перед провідником. Опис шикування див. у частині „Зімкнуті лади”. Коли пластуни шикуються, не повинні проходити між провідником і зімкнутим ладом.

Повсякденна збірка повинна завжди мати один рід зімкненого ладу; однолава, дволава, по гуртках, і т.п. Провідник наперед мусить устійнити з пластунами рід зімкнутого ладу, який вживатиметься у повсякденних збірках.

При  виголошенія команди можливе вказання частини, для якої виголошується ця команда, та форму шикування ладів. Таким чином команда буде виголошуватись:

ГУРТОК (КУРІНЬ, ТАБІР,...) В ОДНОЛАВІ ( В ДВОЛАВІ, В ДВОРЯДІ ...), ЗБІРКА!

 

 • СТРУНКО (стру-у-ун-КО)

Опис виконання команди див. в частині „Основні постави пластового впоряду”.

Оскільки ця  постава є відносно виснажуюча, бунчужний повинен уникати довгого стояння “на струнко”. Якщо пластуни не є вишикувані в зімкнутому ладі, тоді команду “СТРУНКО” треба обов'язково попередити командою “ПОЗІР”.

           ·        СПОЧИНЬ(спо-о-о-ЧИНЬ) Переглянути відео

Опис виконання команди див. в частині „Основні постави пластового впоряду”.

 

     ·        ЗМІНИ НОГУ ( зміни-и-и НОГУ) Переглянути відео

На підготовчу частину „зміни” приставляємо ліву ногу до правої і таким чином повертаємося до основної постави на „струнко”, на виконавчу „НОГУ” відставляємо праву ногу скосом вбік на півкроку (або якщо попередньо вже надавалась команда „Зміни ногу”: на підготовчу частину „зміни” приставляємо праву ногу до лівої і таким чином повертаємося до основної постави на „струнко”, на виконавчу „НОГУ” відставляємо ліву ногу скосом вбік на півкроку). Надається ця команда бунчужним для цілого відділу пластунів (куреня, гуртка, табору тощо) у випадку довгого перебування у поставі “спочинь”. 

 

 • СВОБІДНО (СВОБІДНО)  

Опис виконання команди див. в частині „Основні постави пластового впоряду”.

Надавати команду „СВОБІДНО” можна і на „струнко”, і на „спочинь”. Перехід з постави на „свобідно” до постави на „струнко” треба попередити зазовом „позір”.

 

 • ДО ЗВІТУ ГЛЯНЬ (до звіту-у-у ГЛЯНЬ)

На цю команду звертається голову та свій зір в сторону особи, якій звітують. Після звіту слід далі дивитися на того, кому звітували, до команди “Прямо глянь”.

 

 • НА ПРАПОР ГЛЯНЬ (на прапо-о-ор ГЛЯНЬ)

На цю команду звертається голову та свій зір  в сторону прапора, який тримає хорунжий. Якщо хорунжий з прапором рухається, то свій зір необхідно вести за його рухом. На прапор необхідно дивитися до команди “Прямо глянь”.

     ·        ВПРАВО/ВЛІВО ГЛЯНЬ (вправо-о-о /вліво-о-о ГЛЯНЬ) Переглянути відео

Цю команду виконуємо з основної постави, щоб віддати шану. Звертаємо голову в означений напрям, скеровуючи зір за особою або предметом, якому віддаємо шану. Коли об’єкт міняє місце, зір і голову спрямовуємо за його рухом. Якщо особа/предмет перебуває за полем зору, то зір і голова скеровані тільки вправо/вліво. Щоб повернути пластунів до основної постави „струнко” необхідно надати „Прямо глянь”(див. нижче).

Ця команда може надаватись в ході.

 

 • ПОЧЕСТЬ ДАЙ (поче-е-есть ДАЙ)

Команда виконується тільки пластунами, що стоять на чолі відділу чи наодинці. Команду „почесть дай” не можна віддавати перед командою ВПРАВО/ВЛІВО/НА ПРАПОР ГЛЯНЬ”. Щоб повернути пластунів до основної постави „струнко” необхідно надати „Прямо глянь”(див. нижче).

Ця команда може надаватись в ході.

 

 • ПРЯМО ГЛЯНЬ ( прямо-о-о ГЛЯНЬ)

Команду надається  після “Вправо/вліво глянь”, „Почесть дай”, „До звіту глянь”, „До правого/лівого рівняйсь”, „На прапор глянь” ; звертається головою назад до основної поставина „струнко”. Без виголошення цієї команди після вказаних вище, не може надаватись жодна інша впорядова команда, яку можна надати у поставі “струнко”.

     ·        ПРАВОРУЧ (право-о-оРУЧ) Переглянути відео

Ця команда наказує обернутися на 90 градусів вправо. Щоби правильно виконати поворот треба його розділити на дві частини. В першій частині, опираючись пальцями лівої ноги об землю, на п’ятці правої ноги повертається тілом в праву сторону. В другій частині повороту приставляється ліву ногу до правої (не слід високо піднімати ногу, а доставляти її звичним півкроком) та займається основну поставу.

     ·        ЛІВОРУЧ (ліво-о-оРУЧ) Переглянути відео

Команда подібна до “Праворуч”, лише що обертаємося в лівий бік на 90 градусів. В першій частині повороту, опираючись пальцями правої ноги об землю, на п’ятці лівої ноги обертається тілом в ліву сторон,. В другій частині повороту приставляється праву ногу до лівої та займається основна поставу.

     ·       ОБЕРНИСЬ ( обе-е-ерНИСЬ) Переглянути відео

Ця команда наказує обернутися на 180 градусів. Оборот завжди виконується в ліву сторону. Подібно як при команді “ліворуч”, в першій частині повороту, опираючись пальцями правої ноги об землю, на п’ятці лівої ноги обертається тілом в ліву сторону на 180 градусів. В другій частині обороту приставляється праву ногу до лівої та приймається основну поставу.

     ·       ДО МОЛИТВИ ( до-о-о  МОЛИТВИ) Переглянути відео

Команду вживається перед переведенням молитви, звичайно на ранішніх та вечірніх збірках, урочистостях, а також перед та після прийняття їжі. Команду надається тільки в поставі “на спочинь”. На “до” усі стають “на струнко”; після “молитви” всі хлопці, включно з бунчужним, знімають накриття з голови. Накриття голови ( беретка, капелюх тощо) лежить на лівій руці, зігнутій під кутом 90º градусів. Лікоть притиснутий до тіла; права долоня, стиснута в кулак, лежить на серці. У разі відсутності накриття голови – ліва рука вільно опущена вниз вздовж тулуба. Після  виголошення молитви всі повертаються до постави на “спочинь” та очікують наступної команди  бунчужного. 
 

     ·       ПО МОЛИТВІ ( по-о-о  МОЛИТВІ) Переглянути відео

Команду вживається після переведення молитви, коли усі стоять “на спочинь”. На команду “по” усі стають “на струнко”; після “молитві”, усі назад вертаються до постави “на спочинь”. Щойно тоді усі хлопці вбирають накриття на голову. Бунчужний, або той, що дає команди впоряду, вбирає накриття на голову безпосередньо після закінчення молитви, але перед тим коли надасть команду “По молитві”.

 

 • ДО ПРАВОГО/ЛІВОГО РІВНЯЙСЬ ( до правого-о-о/ лівого-о-о РІВНЯЙСЬ)

Команду виконується лише при поставі “на струнко” для правильного шикування зімкнутого ладу (див. частину „Основні постави пластового впоряду”). Усі пластуни звертають голови в сторону свого правого/лівого сусіда (правий/лівий криловий залишається в поставі на струнко) і найперше вирівнюють інтервали. Після вимірювання інтервалів в лавах, необхідно вирівняти лави, вирівнявши носки по однії лінії. Виконавши рівняння, далі дивляться на правого/лівого сусіда аж до наступної команди (див. вище “Прямо глянь”).

При шикуванні пластунів в більш ніж одну  лаву, крилові задніх лав перевіряють віддаль між лавами, відтак займають поставу “на струнко”, всі інші перевіряють рівняння в лавах за криловими та чоловими. При рівнянні, пластуни не мають вихилятися вперед, щоби побачити крилового; лава вирівняна тоді, коли кожний пластун в лаві лівим оком бачить вухо свого правого/лівого сусіда в лінії з криловим.

При рівнянні після команд “В дволаву ставай”, “В трилаву ставай” (див. нижче) тощо, другий ряд рівняється як описано вище, а всі інші виконують праворуч, підходять потрібну відстань, виконують ліворуч і рівняються як звичайно. Важливо, щоб повороти при цьому виконувались всім рядом.

 

 • НА СТАН ВІДЧИСЛИ ( на ста-а-ан ВІДЧИСЛИ) Переглянути відео

Цю команду подаємо лише коли пластуни в поставі на „спочинь”. На першу частину команди „на стан” пластуни стають на „струнко”. Криловий в той сам час одночасно робить три дії: повертає голову вліво, виголошує „один”, стає на „спочинь”, а після цього  повертає голову прямо. Другий в лаві повертає голову вліво, каже „два”, стає на „спочинь”, а після цього  повертає голову прямо. Відлік ведеться кількісними (один, два, три,..., десять), а не порядковими (перший, друга,...) числівниками. Решта пластунів в лаві відчисляють так, як перші, аж до останнього в лаві. Останній пластун не повертає голову вліво, а виступає з лівої ноги крок вперед і виголошує „П’ятнадцять, двадцять”, після цього повертається на своє місце і стає на „спочинь”.

Якщо в зімкненому ладі є більше ніж одна лава, пластуни в задніх лавах на команду „на стан” стають на „струнко”; після того, коли пластун, що стоїть в першій лаві перед ними, виголосив свій порядковий номер та стає на спочинь,  вони стають на „спочинь”, без обороту голови вліво. Останній задньої лави стає на спочинь після того, як відзвітує про загальний стан зімкненого ладу, а саме:

1)              якщо в кожній лаві є рівне число пластунів, тоді останній в задній лаві має вигукнути „повний” (означуючи провідникові, що загальний стан лав є повний).

2)              якщо всі лави не є заповнені, тобто бракує одного чи більше пластунів, останній пластун в задній лаві вигукує „неповний – один (або два – число пластунів яких бракує, щоби виповнити всі лави). Потім провідник перелічує за формулою кількість присутніх у зімкненому ладі: М( к-ть у 1-й лаві)×N(к-ть лав)–К (скільки не вистарчає до повного ладу).

Коли при виконанні команди вийде помилка, на команду провідника „Вернись”(див. нижче) всі пластуни вертаються до постави „спочинь”.

Різновидами цієї команди є „На стан до двох (трьох, чотирьох...), відчисли”, але використання цих команд можливе тільки у випадку шикування в однолаву.

 

     ·       РОЗХІД (РОЗХІД) Переглянути відео

            Команду вживаємо, щоб розпустити зімкнені лади при закінчені програми збірки. Коли прозвучить команда „розхід”, усі виконують „обернись”(див. вище) та, починаючи рух з лівої ноги, розходяться на дальші заняття.

 

 • ВЕРНИСЬ ( ВЕРНИСЬ)
Команду дає провідник, щоб скасувати попередню команду у випадку неправильного її подання чи у випадку неправильного виконання поданої команди пластуном чи відділом пластунів. Після її виголошення відділ пластунів чи окремий пластун повертається до попередньої постави