Правильник Впоряду ч.1
Поняття команди пластового впоряду
Зімкнуті лади
Основні постави пластового впоряду
Привітання в Пласті
Впоряд на місці

 

 

 

Зімкнуті лади

Зімкнений лад - організований відділ пластунів. Існує два різновиди зімкнених ладів: лава і ряд.

Шикування – процес формування зімкнених ладів.

Крило – праве і ліве завершення ладу.

 

  • ЛАВИ ( ОДНОЛАВА, ДВОЛАВА, ТРИЛАВА...)

Однолава: зімкнутий лад, в якому пластуни стоять в прямій лінії, один побіч другого, усі звернені лицем вперед. Найвищий стоїть на правому крилі лави (він стає правим криловим), а всі решта, по зросту, по його лівій стороні, на 10 см. Останній, найнижчий, стає лівим криловим.

 

Дволава: зімкнутий лад, що складається з двох лав, одна за другою, на віддаль приблизно 75 см (на віддалі випрямленої вперед руки). Пластуни шикуються по зросту, заповнюючи одночасно першу і другу лаву: найвищий (“криловий” першої {передньої} лави) стає на три кроки перед провідником, другий за зростом (“криловий” другої {задньої} лави) стає за першим, на віддаль своєї випрямленої руки. Третій за зростом стає по лівій стороні крилового першої лави, четвертий за зростом стає за ним, в другій (задній) лаві, по лівій стороні крилового другої лави, і т.д., аж поки обидві лави не є заповнені. За провідником відділу (гуртковий, курінний тощо) ніхто не стоїть.

Якщо є непарне число пластунів (неповний лад), останній в другій (задній) лаві стає за останнім першої лави, залишаючи порожнє місце по своїй правій стороні.

 

Трилава: зімкнений лад, що складається із трьох лав, між якими віддаль 75 см (на віддалі випрямленої  руки). Пластуни шикуються по рості: найвищий (“криловий” першої лави) стає на три кроки перед провідником; другий за зростом (“криловий” другої лави) стає за ним; третій за зростом (“криловий” третьої лави) стає за криловим другої лави. Відтак четвертий за зростом стає біля крилового першої лави, п'ятий за зростом — біля крилового другої лави, шостий за зростом — біля крилового третьої лави, і т.д. За провідником відділу ніхто не стоїть.

Коли бракує одного пластуна щоби заповнити третю лаву в кінці (неповний лад), тоді останні пластуни шикуються так, щоб вільне місце було в другій лаві, друге місце з кінця. Якщо бракує двох до заповнення трилави при кінці, тоді пластуни шикуються так, щоб два вільні місця припадали в другій лаві, друге і третє місця з кінця.

 

Можливе також шикування у більшу кількість лав, але перебудова та переміщення таких шикувань набагато складніша.

 

  • РЯДИ ( ОДНОРЯД, ДВОРЯД, ТРИРЯД...)

Ряд: зімкнутий лад, в якому пластуни стоять по зросту один за другим, на віддалі 75 см (на віддалі випрямленої руки). Найвищий (“чоловий”) стоїть на три кроки перед провідником, лицем до провідника, а решта шикуються за ним.

 

Дворяд: зімкнутий лад, що складається з двох рядів один біля одного, при чому відстань між рядами така ж, як відстань між пластунами в лаві. Найвищий (“чоловий” першого ряду) стоїть на три кроки перед провідником; другий за зростом (“чоловий” другого ряду) стоїть по лівій стороні чолового першого ряду. Третій за зростом стоїть за чоловим першого ряду, четвертий за зростом — за чоловим другого ряду, і т.д.

Коли є непарне число пластунів (неповний лад), тоді останній другого ряд ступає на одне місце назад, біля останнього першого ряду. В цей спосіб вільне місце знаходитиметься перед ним (друге місце ззаду в другому ряді).

 

Три ряд: зімкнутий лад, що складається з трьох рядів один біля одного, при чому відстань між рядами, така ж як відстань між пластунами в лаві. Найвищий (“чоловий” першого ряду) стоїть на три кроки перед провідником. Другий за зростом (“чоловий” другого ряду) стоїть біля чолового першого ряду, по його лівій стороні. Третій за зростом (“чоловий” третього ряду) стоїть по лівій стороні чолового другого ряду.

Якщо бракує одного пластуна, щоби заповнити третій ряд, тоді пластуни шикуються так, щоб порожнє місце було передостаннє в другому ряді. Коли бракує двох пластунів, щоби заповнити другий і третій ряд, тоді пластуни шикуються так, щоби два порожні місця знаходилися в другім ряді, перше і друге ззаду. В цей спосіб триряд буде замкнена з чотирьох сторін.

 

Можливе також шикування у більшу кількість рядів, але перебудова та переміщення таких шикувань набагато складніша.